دلت سیب زمینی می خواد؟

حتما برای شما هم پیش آمده که گاهی تمایل بیش از حد نسبت به یک ماده ­ی غذایی خاص دارید، برای مثال تمایل به مصرف بیش از اندازه­ ی نمک، یا تمایل به مصرف شیرینی­ جات و …

شاد زیستن حق طبیعی هر آدمی است

ما نمی‌توانیم درختی داشته‌باشیم که میوه‌ی آن پول باشد، اما می‌توانیم درختی داشته‌باشیم که میوه‌ی آن شادی باشد. دوپامین سروتونین اکسی توسین و اندورفین مسئولان چهارقلوی شادی ما هستند. بسیاری از رویدادها می‌تواند…

فهرست